Trafiksituationen i Stockholm

Trafiken till och från Stockholm och även inne i staden är minst sagt ansträngd. Trots biltullar ökar trafiken och det behövs nya genomfarter och tunnlar. Sveriges pulsåder E 4 går genom Stockholm på Essingeleden som nu föreslås beläggas med vägtull eller trängselskatt som det också heter då den nya Förbifart Stockholm öppnas. Idag kan man inte åka från Uppsala till Södertälje utan att ge sig in i Stockholm. Närmaste alternativ ligger åtta mil bort på Rv 55 och innebär en omväg samt att den så kallade Mälardiagonalen Gävle – Norrköping inte klarar någon ökad trafikmängd. Förbifart Stockholm beräknas vara klar 2020.

Den spårbundna trafiken, pendeltåg och tunnelbana byggs ut alltefter, men inte i den takt som skulle behövas för att göra den konkurrenskraftig gentemot bilen. Eftersatt underhåll av banor och växlar diskuteras i media då brister i järnvägens infrastruktur orsakar förseningar och ibland totalstopp. Förbifart Stockholm kommer enligt planerna att skapa förbättrad kollektivtrafik i ledens närområde. Storstockholm Lokaltrafik (SL) planerar en stamlinje med buss som med 24-timmarstrafik ska binda samman de norra länsdelarna med de södra.

Tunnelbanan

Länsstyrelsen i Stockholms län skriver i sitt förslag till länsplan för de kommande tio åren att man vill satsa 8,4 miljarder kronor på infrastrukturen i Stockholms län. Pengarna vill man fördela så att 73% läggs på kollektivtrafik 19% på vägar och åtta procent på åtgärder för cyklister. Kommunerna i länet har lämnat in önskemål och förslag på hela 187 miljarder kronor vilket är avsevärt mycket mer än vad som finns att tillgå. Trängseln i stockholmstrafiken kommer att bestå många år till.

About Author: lucas